Ilmoit­tau­tu­mi­nen kisoi­hin — VAIN Sul­ka­se­tin jäsenille

Käytä tätä loma­ketta vain, jos sinulla ei vielä ole pelaa­ja­ nu­me­roa TAI haluat ilmoit­tau­tua kil­pai­lui­hin, jotka eivät ole SSuL:n Good­min­to­n-​​järjestelmässä.

Täh­dellä(*) mer­ki­tyt ken­tät ovat pakollisia!

Etu­nimi*

Suku­nimi*

Säh­kö­posti*

Syn­ty­mä­aika*
..

Oma puhe­lin­nu­mero*

Kil­pai­lun nimi*

Kil­pai­lun ajan­kohta muo­dossa pp.kk.vvvv*
..

Pelat­ta­vat luo­kat, nelin­pe­li­pa­rit ja parien seu­rat kukin omalle riville. Jos pelaat avoi­mena, niin kir­joita “vil­linä”.*

Tähän voit vielä kir­joit­taa vapaa­muo­toi­sen vies­tin tai tar­ken­nuk­sen.

captcha

Kir­joita var­menne sen alla ole­vaan kenttään*