Kesäleirejä junioreille

Sul­ka­set jär­jes­tää jun­nu­ke­sä­lei­rin Tam­pe­reella kesä­kuun alku­puo­lella, tästä enem­män tie­toa lähiai­kona. Ohessa muita esi­merk­kejä kesän 2010 leiritarjonnasta:

» 12.-17.6. Tam­mi­saari
» 14.-17.6. Ylö­järvi (HLU, Hämeen Sportti –leiri)
» 18.-20.6. Kou­vola (King-​​Sulka)
» 28.6.-2.7. ja 5.-9.7. Van­taa (ÖIF)