Tietoa harrastajille

Har­ras­taja vas­taava alkaa yllä­pi­tä­mään tätä sivua tar­jo­ten har­ras­ta­jille tie­toa sopi­vista kisoista, mah­dol­li­sista kurs­seista jne.