Lisätietoa junioreiden seuraottelusta

Bussi kisoi­hin läh­tee la 23.10.2010 klo 7.00 Sys­syn Sul­kik­sen (Tam­pel­lan Espla­nadi 15 C) edestä. Ole ajoissa pai­kalla! Kisat pela­taan Nobis Kato Kilos­port –hal­lilla Kaa­ri­nassa ja ne alka­vat klo 10.

Kisa­hal­lilla on mah­dol­li­suus ruo­kai­luun, ate­ria mak­saa n. 6 euroa. Omia eväitä kan­nat­taa kui­ten­kin ottaa myös rei­lusti mukaan.

Varus­teina pelis­hort­sit (tai verk­ka­rit) tai –hame, paita, sisä­pe­li­tos­sut ja läm­mit­te­ly­asu. Lisäksi maila ja juo­ma­pullo.  Ota myös Nobis Luna pesey­ty­mis­vä­li­neet  ja pyyhe mukaan suih­kussa käyn­tiä varten.

Kisoissa pela­taan sul­kai­silla pal­loilla (saat­taa olla mah­dol­li­suus pelata myös muo­vi­pal­loilla pelaa­jien sopi­muk­sen mukaan). Otta­kaa omia sul­kai­sia pal­loja mukaan. Pal­loja on mah­dol­li­suus ostaa myös mat­kalla val­men­ta­jilta. Sii­hen ja ruo­kai­lui­hin on hyvä varata rahaa mukaan.

Pelit pela­taan ikä­luo­kit­tain. Kak­sin­pe­lien lisäksi pela­taan myös nelin­pe­lejä ja seka­ne­lin­pe­lejä mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Mat­kalle on läh­dössä 17 pelaa­jaa ja kolme val­men­ta­jaa (Päivi Kal­lion­pää, Pasi Sal­hoja ja Pekka Saa­ri­nen, puh. 040 553 6844). Bus­siin mah­tuu myös van­hem­pia, toi­vot­ta­vasti moni innos­tuu läh­te­mään mukaan (ilmoit­tau­tu­mi­nen vuo­ro­jen vastuuvalmentajille).

Paluu Sys­syn Sul­kik­selle on tämän­het­ki­sen arvion mukaan klo 19–20.