Sulkasetille uusi seura-​​asu

Sul­ka­se­tille ollaan hank­ki­massa uusi yhte­näi­nen seura-​​asu; peli­vuo­roille on tulossa lähi­viik­koina kokeil­ta­viksi eri­ko­koi­sia (140 cm, 152 cm, 164 cm, S, M, L, XL ja XXL) Vic­to­rin ver­ryt­te­ly­asuja. Takki on val­ko­poh­jai­nen ja housut mus­tat. Halu­tes­saan voi valita takin ja housut eri­ko­koi­sina. Koe­kap­pa­leet kier­tä­vät vii­kon aikana kai­killa peli­vuo­roilla ja ovat sen jäl­keen vii­kon ver­ran kokeil­ta­vissa Sys­syn Sulkiksessa.

Asun hinta on n. 50 euroa, seura mak­saa pai­na­tuk­sen seura-​​logojen osalta. Lisäksi oma­kus­tan­tei­sesti voi pai­nat­taa samalla esim. takin sel­kään oman nimensä, mikä mak­saa n. 30 euroa.  Peli­vuo­ro­jen val­men­ta­jat kerää­vät tilauk­set. Tar­kat kokei­lu­vii­kot ilmoi­te­taan Sul­ka­se­tin kotisivuilla.