Tommi Saari voitti B-​​luokan Porissa

Porin kan­sal­li­siin kil­pai­lui­hin  25.9. osal­lis­tui useita Sul­ka­se­tin pelaa­jia. Tommi Saari voitti B-​​luokan suve­ree­nisti häviä­mättä erää­kään. Lop­puot­te­lussa kaa­tui EVen Tomi Nurmi sel­vin nume­roin 21–17, 21–14. “Vinaa­lissa oli muka­vaa jyys­tön makua ja sehän suosi mei­kä­läistä, vas­tus­taja vai­kutti melko väsy­neeltä toi­sessa erässä”, kom­men­toi Tommi pelien jäl­keen. B-​​luokassa pela­si­vat myös Sami Jär­vi­nen ja A-​​P Saa­ri­nen jotka pää­si­vät molem­mat puolivälieriin.

A-​​luokassa A-​​P Saa­ri­nen voitti TuPyn Erno Kärk­käi­sen erin 2–1 ja pääsi välie­riin jossa hävisi kisan voit­ta­jalle PoPyn Kris­tian Holmille.

B-​​nelinpelissä Tommi Saari ja Petri Moi­sio hävi­si­vät välie­rissä parille Mikael Piippo KaaSu/​Timo Vii­ta­nen PoPy tiu­kasti 2–1.

A-​​nelinpelin puo­li­vä­lie­rässä Petri Moi­sio ja A-​​P Saa­ri­nen jär­jes­ti­vät tril­le­rin hävi­ten 2–1. Kol­man­nen erän voitti Park­Sin pari Marko Marsela/​Jani Knuut­tila 30–28.

PK-​​13 –luo­kassa oli peräti kolme Sul­ka­se­tin pelaa­jaa Mikael Kuusisto, Tii­tus Lammi ja Matias Polus. Lop­puot­te­lussa koh­ta­si­vat Mikael ja Tii­tus, jonka Tii­tus voitti 2–0. “Tie­ten­kin har­mitti kun hävisi finaa­lin, mutta nopeasti siitä pääsi yli koska tiesi että syynä oli myös väsy­mys”, tuumi Mikael. Tii­tus kom­men­toi kisoja “pelit meni­vät hie­nosti ja fii­lik­set oli­vat mah­ta­vat” voit­toi­sien pelien jälkeen.

PK-​​15 –luo­kassa Teemu Kujala tais­teli hie­nosti hopealle. Teemu voitti sel­västi PoPyn Mikko Ojan mutta hävisi Clea­rin maa­jouk­kue­pe­laaja Tuo­mas Kvistille.

TK-​​15 –luo­kassa Sul­ka­se­tia edusti Jenni Kan­kaan­pää. “Jo aamust asti mun suun­ni­telma oli voit­taa kaikki. Sillo ku pela­sin jän­ni­tin aika pal­jon ja meni her­mot vas­tus­ta­jaan”, ker­tasi Jenni koke­muk­si­aan. Ensim­mäi­nen erä meni tiu­kasti jatkopalloille.

Tulok­set tar­kem­min lin­kistä  http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​3​C​2​5​9​5​1​8​-​F​0​B​6​-​4​5​7​3​-​A​4​5​3​-​C​2​0​6​6​4​3​D​A​4F6