Uudet seura-​​asut kokeiltaviksi 12.11. alkaen

Sul­ka­se­tin Nobis Barry mal­li­ver­ryt­te­ly­asut ovat kokeil­ta­vissa har­joi­tus­vuo­roilla alkaen pe 12.11. vii­kon ajan Koi­vis­ton­ky­län kou­lun vuo­rosta. Sen jäl­keen niitä voi sovit­taa vielä Sys­syn Nobis Car­tel Sul­kik­sessa vii­kon ver­ran. Katso tar­kem­pia tie­toja 1.10. –uuti­sesta tästä.

Nyt on hyvä tilai­suus hank­kia hieno seura-​​asu edullisesti!