Pirkanmaan Aluemestaruuskilpailut Ylöjärven Liikuntakeskuksessa 18.12.2010

Pelat­ta­vat luokat:

  • Avoin
  • C-​​luokka
  • Har­ras­te­li­jat (ei kil­pail­leet kan­sal­li­sissa kisoissa 10 vuoteen)
  • Junio­rit 17,15,13,11
  • Senio­rit 35,45

Jär­jes­tä­jät pidät­tä­vät Nobis Astrid oikeu­det yhdis­tää
tai perua luok­kia osa­not­ta­ja­mää­rän
jää­dessä vähäi­seksi. Ikä­luok­kiin ilmoit­tau­tues­sasi ilmoi­tat­han
syntymäaikasi.

Rajoi­tuk­set: Kolme starttia/​pelaaja
Osal­lis­tu­mis­mak­sut: Aikui­set 10e, Junio­rit 8e

Kil­pai­lu­mak­sut joko las­ku­te­taan seu­ralta tai Nobis Audrina mak­se­taan
kätei­sellä kisakansliaan.

Sul­ka­se­tin jäse­net ilmoit­tau­tu­vat alue­mes­ta­ruus­ki­soi­hin “ilmoit­taudu kisoi­hin” - lomak­keella tästä.

Mui­den seu­ro­jen jäse­net ilmoit­tau­tu­vat suo­raan kiso­jen jär­jes­tä­jälle osoit­tee­seen gro.aklusnesnamnull@amroj

Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 12.12.2010
Tie­dus­te­lut: 0400 801551

Pai­kalla mai­lan­huolto ja tuo­te­myynti www​.sul​ka​pallo​.biz
Jär­jes­täjä: Man­sen Sulka