Pohjois-​​Hervannan vuoro päättyy

Vuoro päät­tyy syk­syn 2010 osalta ja jat­kuu taas tam­mi­kuussa 2011 eli  kah­tena maa­nan­taina 6.12. ja 13.12 ei enää ole har­joi­tuk­sia. Tar­kem­mat tie­dot vuo­ron jat­ku­mi­sesta uuti­soi­daan tällä sivus­tolla, mutta myös vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jalta voi tie­dus­tella asiaa.