Lähde mukaan seuraamaan junioreiden EM-​​kisoja 23.4.2011!

Sul­ka­set jär­jes­tää mat­kan sul­ka­pal­lon junio­rei­den EM-​​kilpailuihin!

La 23.4.2011 puo­li­vä­lie­rät + välie­rät Lähtö: Van­ha­kirkko (Tre) Klo 7.30 Paluu: Van­ha­kirkko noin Klo 21.00 Hinta: 10e/​hlö. Pää­sy­li­put mak­se­taan itse.

Mat­kalle voi tulla mukaan kaikki sul­ka­pal­losta kiin­nos­tu­neet (ei tar­vitse olla Sul­ka­se­tin jäsen). Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään Pe 15.4.2011, Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kus p. 03–3486441

Ter­ve­tu­loa jou­kolla mukaan!