Sulkasettilaiset HBC:n juniorieliitissä

Kau­den vii­mei­nen junio­rie­liitti pelat­tiin 9.-10.4.2011 Rus­kea­suon Pal­loi­lu­hal­lissa Hel­sin­gissä. HBC:n jär­jes­tä­mään kisaan osal­lis­tui kuusi Sul­ka­se­tin junio­ria (5 poi­kaa ja 1 tyttö). Kak­sin­pe­li­luok­kien A-​​kaavioihin tiensä sel­vit­ti­vät Jenni Kan­kaan­pää (TK13), Mikael Kuusisto (PK13) ja Antti-​​Pekka Saa­ri­nen (PK17), mutta he kaikki hävi­si­vät heti ensim­mäi­sen jat­ko­pe­linsä. Tii­tus Lammi voitti hie­nosti PK13B– luo­kan ja Teemu Kujala oli toi­nen PK15B– luokassa.

Nelin­pe­leissä A-​​P ja Clea­rin Valt­teri Nie­mi­nen pää­si­vät MN17-​​luokan semi­fi­naa­liin, jonka he hävi­si­vät hyvän tais­te­lun jäl­keen luo­kan voit­ta­ja­pa­rille Mar­kus Kyhe­röi­nen PuiU/​Miikka Kar­kaus ÖIF erin 1–2 (16−21, 21–18 ja 16–21).

Tulok­set löy­ty­vät seu­raa­vasta linkistä ,

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=DC335C8C-2090–4793-AE0B-3221476613D2