Junioriseuraottelun tulokset

Sul­ka­set jär­jesti junio­ri­seu­raot­te­lun Clear/​MaSu/​Sulkaset 7.5.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Jouk­kue­ki­san hie­non kier­to­pal­kin­non vei sul­ka­pal­lo­seura Clear (kuvassa) Kaa­ri­naan 105 pis­teellä, onnea voit­ta­ja­seu­ralle! Toi­nen oli Sul­ka­set 53 pis­teellä ja kol­mas MaSu 30 pis­teellä. Pelejä pelat­tiin 55 pelaa­jan voi­min ja otte­luita ker­tyi kaik­ki­aan 119 kappaletta.

Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät pai­na­malla tästä.