Tarjolla kaksi vakiovuoroa Tenniskeskuksesta

Koska Sul­ka­set ei tällä kau­della aio jär­jes­tää ohjat­tua toi­min­taa Ruo­tu­lan Ten­nis­kes­kuk­sessa tiis­tai­sin, myy­dän ken­tät mää­rä­ai­kai­sesti jou­luun asti. Tar­jolla on kaksi sul­ka­pal­lo­kent­tää klo 18 — 19 hin­taan 12€ /​ kenttä. Jos olet kiin­nos­tu­nut, ota yhteyttä johtokuntaan.

Ter­vei­sin Sul­ka­se­tin johtokunta