Tervetuloa seuraamaan huippusulkapalloa!

3.-4.12.2011 pela­taan Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kus Open eli Sul­ka­se­tin eliit­ti­kisa. Kisoissa pelaa yli 130 pelaa­jaa ja otte­luita kah­den päi­vän aikana käy­dään mel­kein 200. Tule pai­kan­päälle seu­raa­maan suo­men huip­pu­jen pelaa­mista. Löy­dät kil­pai­lu­jen otte­lu­kaa­viot täältä:

http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​3​4​A​A​E​5​6​8​-​1​7​B​4​-​4​7​E​C​-​8​2​9​E​-​3​C​F​C​A​2​5​4​5​9BC