Sulkasetille menestystä Sulkasetin Eliitistä 2011

Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kus Open jär­jes­tet­tiin 3.-4.12.2011. Kisoissa pelasi n. 130 pelaa­jaa ja otte­luja ker­tyi vähän alle 200. Kai­kissa otte­luissa pis­teen­näyttö toimi hyvin ja aika­tau­lussa pysyt­tiin kivasti. Kii­tok­set kai­kille jär­jes­te­lyi­hin osallistuneille!

Sul­ka­set­ti­lai­sille menes­tystä useassa luokassa

Par­hai­ten kisoissa menes­tyi­vät Sul­ka­se­tin Roni Lyy­ti­nen ja Jussi Moisio.

Roni otti toi­sen sijan MKA-​​luokassa hävi­ten lop­puot­te­lun HBC:n Jes­per von Herze­nille 0–2 (13−21 ja 20–22). MNA-​​luokassa Roni ja saman seu­ran Teemu Ekola voit­ti­vat hyvä­ta­soi­sessa lop­puot­te­lussa 2–1 (21−17, 19–21 ja 21–19) parin Toni Koti­mäki ToiVal/​Miikka Väi­sä­nen L-​​S.

Jussi voitti MKB-​​luokan lop­puot­te­lussa 2–0 (26−24 ja 21–12) Petri Leh­to­sen BCBlue.  Lisäksi hän voitti  Kimmo Turusen Sul­ka­set kanssa MNB-​​luokan lop­puot­te­lussa parin Arto Heik­kilä HanSU/​Marko Mar­sela ParkS 2–1 (19−21, 21–19 ja 21–4).

Muita kär­ki­si­joja sai­vat Sari Mik­ko­nen NNA-​​luokassa Lotta Sunin Toi­Val  kanssa; he oli­vat kak­ko­sia. Samoin Sari oli toi­nen SNA-​​luokassa Antti Reh­to­lan Toi­Val kanssa.

MNC-​​luokan voit­ti­vat pari Osku Vuo­ri­nen Sulkaset/​Sami Kar­ja­lai­nen L-​​S.

Kiso­jen pää­luo­kan MKV voitti HBC:n Anton Kaisti.

 

Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät alla ole­vasta osoitteesta.

http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​3​4​A​A​E​5​6​8​-​1​7​B​4​-​4​7​E​C​-​8​2​9​E​-​3​C​F​C​A​2​5​4​5​9BC