Junioreiden seuraottelu la 4.2.2012 Kaarinassa

Sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun ​​Clear-​​Sulkaset la 4.2.2012 klo  10.00 Kaa­ri­nan Kilos­por­tissaTar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki Sul­ka­se­tin junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja. Kisoi­hin jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus Tam­pe­reelta Sys­syn Sul­kik­sen edestä klo 7.00 ja paluu samaan paik­kaan n. klo 20. Mukaan läh­tee junio­rei­den val­men­ta­jia. Mikäli bus­siin mah­tuu myös pelaa­jien van­hem­pia voi tulla mukaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille pe 27.1.2012 men­nessä.

Tulok­set 

Jun­nuseu­raot­te­lun tulok­set löy­ty­vät klik­kaa­malla linkkiä

http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​4​2​C​4​3​4​2​0​-​F​A​1​E​-​4​8​A​D​-​9​E​E​3​-​D​E​8​B​0​7​E​4​7​577