Kevään laskutuksesta

Lähi­päi­vinä har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut ilmes­ty­vät pos­tiin ja säh­kö­pos­tiin. Kaikki säh­köi­set las­kut tule­vat tek­ni­sistä syistä osoit­teesta moc.liamgnull@sutuksal.yr.tesaklus. Vies­tiin ei tar­vitse vas­tata, mutta jos mie­leen tulee kysy­myk­siä, voi ottaa yhteyttä Petri Moi­sioon (yhteys­tie­dot löy­ty­vät joh­to­kunta osiosta).