ESB eli Espi eliitti...

Sul­ka­set lähti kysei­seen eliit­tiin kisai­le­maan ver­rat­tain san­koin jou­koin. Vaikka kukaan ei pal­kin­to­jen makuun pääs­syt­kään voi tulok­set tar­kas­taa tästä ja kuvia löy­tyy gal­le­riasta. Kuvat pvat poik­keuk­sel­li­sen heik­koja (tai pelaa­jat oli­vat todella nopeita), koska ilmei­sesti “Hesa­lai­set” näyt­tä­vät viih­ty­vät pimeissä halleissa:)

Lyy­ti­nen ilmassa