Kilparyhmän Biljardimestaruus

Kysei­nen kil­pailu pelat­tiin 18.2.2012 Tam­pe­reen Galaxie Cen­te­rissä klo 16–21. Mukana oli hie­man vähem­män osa­not­ta­jia kuin vuotta aiem­min, mutta kah­dek­salla hen­gel­lä­kin saa­tiin hyvät pelit aikai­seksi. Muu­tama kuva kisasta löy­tyy gal­le­riasta ja tulok­set ohesta.

kuva: Andrzej Bara­basz © 2005

Katso kuvia TÄSTÄ.

 

Tulok­set Pool A

Pool A
Pete vs Tuomo 2–0
Pete vs Tommi 2–0
Pete vs Matti 2–0
Tuomo vs Tommi 2–1
Tuomo vs Matti 2–0
Tommi vs Matti 2–1

Pool A:n voitto Pete ja kak­ko­seksi tuli Tuomo. Näin he siir­tyi­vät Cup:iin aske­leen lähem­mäs mestaruutta.

 

Tulok­set Pool B

Pool B
Roni vs Jussi 2–1
Roni vs Tare 2–0
Roni vs Pasi 1–2
Jussi vs Tare 2–1
Jussi vs Pasi 0–2
Tare vs Pasi 0–2

Pool A:n voitto Pasi ja kak­ko­seksi tuli Roni. Näin he siir­tyi­vät Cup:iin aske­leen lähem­mäs mestaruutta.

Tulok­set CUP