Sulkaset matkaa Helsinkiin...

...kat­so­maan vuo­den ehdot­to­masti kova­ta­soi­sinta sul­ka­pallo tapah­tu­maa. Tule sinä­kin mukaan naut­ti­maan hyvistä peleistä ja muka­vasta matka seu­rasta. Lue tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet TÄSTÄ! Bus­sissa paik­koja rajoi­te­tusti, joten toimi nopeasti.