Junioreiden Sulkapalloleiri 8.-10.6.2012

Sul­ka­set jär­jes­tää jäl­leen sul­ka­pal­lo­lei­rin pie­nen tauon jäl­keen kesä­kuussa. Mukaan mah­tuu 30 ensim­mäistä. Katso tar­kem­pia tie­toja tästä. Jos ilmoit­tau­dut, niin katso mitä tar­vit­set mukaan lei­rille.

Katso myös kuvia aikai­sem­mista leireistä!