Lajiesittely 22.9.

Sul­ka­set jär­jes­tää lajie­sit­te­lyn 22.9. Sys­syn Sul­kik­sessa. Viral­li­nen kutsu ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet ohei­sessa linkissä: