Ylöjärven Liikuntakeskus Open 20.-21.10.2012

img_9699

Sul­ka­set ry jär­jes­tää jäl­leen perin­teik­kään syys­kau­den Eliit­ti­kil­pai­lun Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa 20.-21.10.2012. Kil­pai­lussa mukana lähes kaikki Sul­ka­se­tin kil­pa­pe­laa­jat ja Suo­mea olym­pia­lai­sissa edus­ta­nut Ville Lång. Kaik­kien seu­ra­lais­ten kan­nat­taa ehdot­to­masti tulla pai­kalle niin tal­koi­siin kuin hyviä pelejä katselemaan.

Kisaoh­jel­man voit ladata tästä!