JySS:n tähtikisat 2012

Arvon­nat on jul­kaistu osoit­teessa: www​.tour​na​ment​software​.com

Äijät Jyväskylässä!