Muistutus Sulkaset ry:n jäsenille

Kakku

Seu­ran sään­tö­jen mukaan jäse­nen tulee ilmoit­taa joh­to­kun­nalle, mikäli ei enää halua kuu­lua seu­raan eikä vas­taa­not­taa vuo­tuista jäsenmaksua.

Jäse­nen, joka haluaa erota seu­rasta, tulee tehdä
siitä kir­jal­li­nen ilmoi­tus joh­to­kun­nalle tai sen
puheen­joh­ta­jalle tai ilmoit­ta­malla siitä seu­ran
kokouk­sen pöytäkirjaan.”

Sul­ka­set ry:n sään­nöt: avaa tästä
“Eroa seu­rasta” –lomake: avaa tästä