PIRKANMAAN ALUEMESTARUUSKILPAILUT

S u l k a p a l l o n P i r k a n m a a n
Alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut
Aika: lau­an­taina 15.12.2012 klo 9.00 alkaen
Paikka: Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kus
Pelat­ta­vat luo­kat:
Avoin
B-​​luokka
C-​​luokka
Har­ras­te­li­jat (ei kil­pail­leet kan­sal­li­sissa kisoissa 10 vuo­teen)
Junio­rit 17,15,13,11
Senio­rit 40,50
● Jär­jes­tä­jät pidät­tä­vät oikeu­det yhdis­tää tai perua luok­kia osa­not­ta­ja­mää­rän
jää­dessä vähäi­seksi.
● Ikä­luok­kiin ilmoit­tau­tues­sasi ilmoi­tat­han syn­ty­mä­ai­kasi!
Rajoi­tuk­set: Kolme starttia/​pelaaja
Osal­lis­tu­mis­mak­sut: Aikui­set 10e, Junio­rit 8e
Kil­pai­lu­mak­sut joko las­ku­te­taan seu­ralta tai mak­se­taan kätei­sellä
kisa­kans­li­aan.
Ilmoit­tau­tu­mi­set: gro.aklusnesnamnull@iryj
Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä lau­an­tai 8.12.2012
Tie­dus­te­lut: 0400–801551
Pai­kalla mai­lan­huolto ja tuo­te­myynti: www​.apacs​fin​land​.com
Jär­jes­täjä: Man­sen Sulka