Muutoksia harjoitusvuoromaksuissa

Seu­raa­vat hin­ta­muu­tok­set tule­vat voi­maan välit­tö­mästi Sul­ka­set ry:n harjoitusvuoroilla:

  • Kil­pa­ryh­mien har­joi­tus­vuo­rot tiis­taina ja tors­taina 130€ /​ kausi
  • Junio­rei­den har­joi­tus­vuoro Ten­nis­kes­kuk­sessa tiis­tai­sin 115€ /​ kausi
  • Kil­pa­ju­nio­rit tors­tai­sin Sys­syn Sul­kik­sessa 115€ /​ kausi
  • Junio­rei­den har­joi­tus­vuoro Ahve­nis­järvn kou­lulla maa­nan­tai­sin 110€ /​ kausi
  • Junio­rei­den har­joi­tus­vuoro Koi­vis­ton­ky­län kou­lulla per­jan­tai­sin 110€ /​ kausi
  • Kil­pa­ju­nio­rit tiis­tai­sin Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa 160€ /​ kausi
  • Junio­rit tiis­tai­sin Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa 120€ /​ kausi

Jos sinulla kysyt­tä­vää uusista hin­noista, niin voit osoit­taa kysy­myk­sesi vuo­rosi vas­tuu­val­men­ta­jalle tai Sul­ka­se­tin joh­to­kun­nalle “Ota Yhteyttä” lomakkeella.