Sulkasetin uudet jäsenmaksut 2013

Sul­ka­se­tin  syys­ko­kouk­sessa 24.11.2012 pää­tet­tiin, että seu­ran jäsen­mak­suja koro­te­taan. Uudet jäsen­mak­sut 1.1.2013 läh­tien ovat:

Alle 18-​​vuotiaat: 40 euroa

Aikui­set: 50 euroa

Per­he­jä­sen­maksu: 60 euroa