Junioreiden seuraottelu

Tie­dote junio­rei­den seu­raot­te­lusta lau­an­taina 27.4.2013

 

Sul­ka­set jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun ​​Clear-​​Sulkaset la 27.4.2013 klo 10.00 Sys­syn Sul­kik­sessaTar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki Sul­ka­se­tin junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja. Omat eväät mukaan!

Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 12.4.2013 men­nessä.