Sulkasetin Seniorieliitti 2013

Arvonta jul­kaistu osoit­teessa: tour​na​ment​software​.com. Kaikki muu­tok­set ja ilmoi­tuk­set löy­ty­vät edel­li­sestä linkistä.

Ter­ve­tu­loa pelaa­maan ja kat­se­le­maan pelejä lau­an­taina klo 9.00 alkaen.

IMG_0773