Junnuseuraottelu Sulkaset vs. Clear 2013

Junio­ri­seu­raot­telu pelat­tiin la 27.4.2013 noin 50 junio­rin voi­min. Jokai­sesta seu­ro­jen väli­sen otte­lun erä­voi­tosta tuli kysei­selle seu­ralle piste. Tänä vuonna kier­to­pal­kinto jäi ensim­mäistä ker­taa Tam­pe­reelle; Sul­ka­set voitti pis­tein 73–33. Kii­tos kai­kille pelaa­jille ja run­sas­lu­kui­selle van­hem­pien joukolle!

Otte­lun tulok­set löy­ty­vät seu­raa­vasta lin­kistä:Otte­luoh­jelma