Sulkasetin kevätjuhla la 18.5.2013 klo 16 Syssyn Sulkiksessa

Sul­ka­se­tin kevät­juhla jär­jes­te­tään la 18.5.2013 klo 16 Sys­syn Sul­kik­sessa. Ilta aloi­te­taan sul­ka­pal­loa pelaa­malla. Ohjel­massa on lisäksi par­hai­den pelaa­jien pal­kit­se­mi­nen, leik­ki­mie­listä kisai­lua ym.  Tar­jolla on syö­tä­vää ja virvokkeita.

Ter­ve­tu­loa kaikki seu­ra­lai­set perheineen!

Ilmoit­taudu mukaan käyt­tä­mällä alla ole­vaa lomaketta

[form kevatjuhla]