Kilparyhmän harjoitukset alkavat

Kil­pa­ryh­män ree­nit alka­vat tiis­taina 3.9. klo 20.00 Sys­syn Sul­kik­sessa lyhyellä pala­ve­rilla. Pala­ve­rin jäl­keen jat­ke­taan ree­neillä. Mikäli et pääse pai­kalle, ilmoita Timo Eske­li­selle aiotko osal­lis­tua har­joi­tuk­siin alka­valla kaudella.

Mikäli olet kiin­nos­tu­nut pelaa­mi­sesta kil­pä­ryh­mässä, ota yhteyttä Timoon.