Lajiesittely 21.9.2013

Sul­ka­set jär­jes­tää lajie­sit­te­lyn 21.9. Sys­syn Sul­kik­sessa. Viral­li­nen kutsu ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet ohei­sessa linkissä:

PISTETAULU