Pohjois-​​Hervannan juniorivuoro ma 16.9. peruttu!!

Pohjois-​​Hervannan kou­lun junio­ri­vuoro on peruttu ensi vii­kon maa­nan­taina 16.9., koska kou­lun sali on täl­löin varattuna.

Seu­raa­vana maa­nan­taina 23.9. vuoro on taas normaalisti.

Muis­tu­tan samalla kaik­kia junio­reita ja hei­dän van­hem­pi­aan lau­an­taina 21.9. klo 12 Sys­syn Sul­kik­sessa jär­jes­tet­tä­västä info– ja esit­te­ly­ti­lai­suu­desta. Kaikki pai­kalle kuu­le­maan Sul­ka­se­tin toi­min­nasta ja tapaa­maan muita sul­ka­pal­losta innostuneita!