Jäsenmaksuihin muutoksia kaudelle 2014 — 2015

Sul­ka­se­tin syys­ko­kous päätti, että jäsen­mak­sut muut­tu­vat tule­valle kau­delle (2014 — 2015) seuraavasti:

  • Junio­rei­den jäsen­maksu nousee 40 eurosta 50 euroon (40 € –> 50 €)
  • Per­he­jä­sen­maksu nousee 60 eurosta 90 euroon (60 € –> 90 €)

Aikuis­ten jäsen­mak­sua ei ollut tar­vet­taa korottaa.

- Sul­ka­se­tin  johtokunta