RaSu:n Seniorieliitti

Moi,

Kaa­viot ensi vii­kon­lo­pun RaSu senio­rie­liit­tiin löy­ty­vät nyt netistä osoitteesta:

Tour­na­ment tables are publis­hed now and can be seen at:70–411

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=4AAD2770-48B5-4113–9521-7016BAB3B904

Aivan kaik­kia luok­kia ei pys­tytty jär­jes­tä­mään pelaa­ja­puut­teen vuoksi ja samasta syystä pari luok­kaa on yhdistetty.

Par­haani mukaan koi­tin kaik­kien pelu­rei­den toi­veita toteut­taa mitä ilmoit­tau­tu­mi­siin oli lai­tettu mutta jos huo­maatte jotain puut­tu­van tai muita virheitä/​korjattavaa niin mei­kä­läi­seen voi olla yhtey­dessä joko tähän säh­kö­pos­tiin tai osoit­tee­seen moc.liamgnull@nilemmun.akkiim.

Soit­taa­kin saa nume­roon 050–3877031 mutta muisti on sen ver­ran hatara, että parem­min menee perille jos tulee kirjallisena :)

Kuten lis­to­jen etusi­vul­la­kin on mai­nittu, kisa­pai­kalla on koko kiso­jen ajan kah­vio auki jossa myös lou­nas­tar­joilu!
70–642
Myös pal­loja saa ostaa kisapaikalta!

Ter­ve­tu­loa!

Welcome!

–RaSu /​ Miikka Nummelin