Laskutuksesta!

Tämän vuo­den jäsen­mak­sut ja kevään har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut on lähe­tetty maa­nan­tain ja tiis­tain aikana. Säh­kö­pos­titse lähe­tet­ty­jen las­ku­jen pitäisi luon­nol­li­sesti olla jo perillä ja pape­ris­ten las­ku­jen loppu vii­kolla. Mikäli et saa las­kuasi tämän vii­kon aikana ja olet edel­leen seu­ran jäsen tai olet saa­nut sen mie­les­täsi vää­rin perus­tein, ole hyvä ja tie­dus­tele asiaa Petri Moi­siolta (yhteys­tie­dot “Joh­to­kunta” –sivulla). Jos taas olet saa­nut las­kun, etkä halua enää olla jäsen, ole hyvä ja täytä ero ilmoi­tus klik­kaa­malla tästä.

Muka­vaa alka­nutta kevättä
Sul­ka­set ry