Perinteinen junioriseuraottelu pelattiin jälleen Kaarinassa

Seuraottelu2014

Clear-​​Sulkaset junio­ri­seu­raot­telu pelat­tiin  3.5.2014 Kaa­ri­nassa. Otte­lu­matka sujui muka­vasti ja tulok­sena oli tiukka häviö halik­ko­lais­pe­laa­jilla vah­vis­te­tulle Clea­rille. Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­jille, ensi keväänä ote­taan uusiksi! Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät tournamentsoftwaresta:

http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​C​8​0​F​4​C​2​8​-​7​5​0​C​-​4​3​1​5​-​A​C​E​5​-​5​E​6​4​3​2​5​9​B​7E9

11-luokka:
Clear 16- Sulkaset 6

13-luokka:
Clear 16- Sulkaset 18

15-luokka:
Clear 6- Sulkaset 7

Yhteensä:
Clear 38- Sulkaset 31