Uusi seura-​​asu!!

Sul­ka­se­tin ­ensi kau­den ver­ryt­te­ly­asu on nyt kokeil­ta­vissa Sys­syn Sul­kis Raho­lassa! Tällä het­kellä hal­lilta löy­ty­vät aikuis­ten koot ja ensi vii­kon aikana sinne saa­pu­vat myös sent­ti­koot nuo­rem­mille. Sovi­tusai­kaa on kolme viik­koa (19.5−8.6), jonka jäl­keen tilaus läh­tee. Kyseistä pukua EI ole mah­dol­lista saada myö­hem­min seu­ran kautta. Asu­ti­lauk­sia ei muu­ten­kaan tehdä usein, joten nyt on ainut­laa­tui­nen tilai­suus saada seu­ran ver­ryt­te­ly­asu, jota voi sit­ten ylpeänä esi­tellä ree­neissä, kisoissa tai vaikka Hämeen­ka­dulla kävel­lessä. Asu­ti­lauk­sen voit tehdä hal­lilla ker­to­malla kokosi ja halua­masi painatukset.

Puvun hinta: 70€ (sisäl­tää seu­ran logon painatuksen)

Lisä­pai­na­tuk­set:
Pelaa­jan nimi sel­kään 6€
Victor-​​logo ilmainen

Nyt on hyvä tilai­suus hank­kia hieno ​​asu edullisesti!!