Seura-​​asu yhä tilattavissa

Sul­ka­se­tin tämän kau­den ver­ryt­te­ly­asua saa ylei­sön pyyn­nöstä yhä tilata 28.9. asti. Sys­syn Sul­kis Raho­lassa on ver­ryt­te­ly­asun kokei­lu­kap­pa­leet (sekä aikuis­ten että las­ten koot) ja asu­ti­lauk­sen voit tehdä ker­to­malla hal­lin kas­salle kokosi sekä halua­masi pai­na­tuk­set. Ver­ryt­te­ly­asun (takki ja housut) saa edul­li­seen 70 € hin­taan, joka sisäl­tää Sul­ka­se­tin logon pai­na­tuk­sen. Alla lisä­pai­na­tus­ten hinnat.

Lisä­pai­na­tuk­set:
Pelaa­jan nimi sel­kään 6€
Vic­tor logo ilmainen

Nyt on vii­mei­nen hetki hank­kia hieno seu­ran yhtei­nen verryttelyasu!