Junioreiden seuraottelu 2.5.15

Perin­tei­nen junio­rei­den seu­raot­telu pelat­tiin kuu­detta ker­taa 2.5.15 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Mukana oli kolme seu­raa, ja ennä­tyk­sel­li­set 64 ilmoit­tau­tu­nutta pelaa­jaa. Kisat sujui­vat muka­vasti, kii­tos siitä osal­lis­tu­jille ja aktii­vi­selle talkooporukalle!

Tulok­set löy­ty­vät Tour­na­ment Softwa­resta, alla seu­ro­jen saa­mat pisteet:

11-​​luokka: MaSu 20, Clear 14 ja Sul­ka­set 6

13-​​luokka: Clear 35, MaSu 29 ja Sul­ka­set 20

15-​​luokka: Clear 23, Sul­ka­set 14 ja MaSu 12

17-​​luokka: Clear 36, MaSu 10 ja Sul­ka­set 2

Yhteis­pis­teet:  1. Clear 108, 2. MaSu 72 ja 3. Sul­ka­set 42

Ensi keväänä kisat jär­jes­tää jäl­leen Clear.