Info-​​tilaisuus junioreille ja heidän vanhemmilleen la 26.9.15 klo 12.00

Sul­ka­set jär­jes­tää aloit­te­le­ville pelaa­jille ja junio­reille sekä hei­dän van­hem­mil­leen tar­koi­te­tun esit­tely– ja info­ti­lai­suu­den la 26.9.2015 klo 12.00 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa (Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere).

Kah­vi­tar­joilu

Ter­ve­tu­loa!