Halloween Badminton Tournament lauantaina 31.10.2015 Viialan Palloiluhallilla

Kaikki luo­kat pela­taan poo­leissa. Osal­lis­tu­mi­seen ei tar­vita lisens­siä ja har­ras­te­luok­kiin pää­se­vät vain lisens­sit­tö­mät pelaa­jat. Pelaa­jia ei ole vakuu­tettu. Kil­pai­lut aloi­te­taan klo 12 ja otte­luita pela­taan ilta­myö­hälle asti. Otte­luoh­jelma jul­kais­taan toi​ja​lan​val​pas​.fi sivuilla.

Ilmoit­tau­tu­mis­mak­sut: Kak­sin­peli 15€, nelin­peli 16€, junio­rit 10€. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 25.10.2015 men­nessä, email: ten.utsabnull@nenipiir.amroj. p. 044 566 5680. Kil­pai­lu­paikka Vii­alan Pal­loi­lu­halli, Turun­tie 3. 37800 Akaa. Jär­jes­täjä Toi­ja­lan Valpas.