SM-​​kisoihin ja Finnish Open –kisoihin haetaan toimitsijoita

Sul­ka­pal­lon SM-​​kisoihin 5.-7.2.2016 ja Fin­nish Open –kisoi­hin 7.-10.4.2015 etsi­tään vapaaehtoisia.

Molem­mat kisat jär­jes­te­tään Van­taan Ener­gia Aree­nalla. Tar­jolla on teh­tä­viä raja­tuo­ma­rin hom­mista kent­tien mop­paa­mi­seen ja kuu­lut­ta­mi­sesta kul­jet­ta­mi­seen. Kai­kissa teh­tä­vissä ei ole ole vält­tä­mä­töntä tun­tea lajia.

Lisä­tie­toja ja hake­mus­lo­make löy­ty­vät ssul​-sport​ti​saitti​-com​.directo​.fi.