SM-​​kisat ja SM-​​viikko

Sul­ka­pal­lon vuo­den 2016 SM-​​kisat pidet­tiin viikko sit­ten (5.-7.2.) Van­taan Ener­gia Areenalla.

Vasemmalla Eetu Heino, oikealla Kalle Koljonen. Kuva: Sami Lievonen.

Vasem­malla Eetu Heino, oikealla Kalle Kol­jo­nen. Kuva: Sami Lievonen.

Mies­ten kak­sin­pe­lissä voit­ta­jaksi sel­viy­tyi Kalle Kol­jo­nen (ESB), joka voitti välie­rissä ykkös­si­joi­te­tun Ville Lån­gin (ÖIF) erin 2–1 ja finaa­lissa kak­kos­si­joi­te­tun Eetu Hei­non (ESB) 21–16, 23–21. Nais­ten kak­sin­pe­lissä voi­ton ja samalla kuu­den­nen Suo­men mes­ta­ruu­tensa otti Nanna Vai­nio (ESB). Mies­ten nelin­pe­lin voi­ton vei viih­dyt­tä­vän finaa­li­pe­lin jäl­keen Henri Aar­nio (ÖIF) ja Iikka Heino (ESB). Nais­ten nelin­pe­lissä Suo­men mes­ta­ruu­den otti­vat Sonja Pek­kola (TS) ja Sanni Rau­tala (ÖIF) ja seka­ne­lin­pe­lissä Anton Kaisti ja Matilda Lind­holm (HBC).

Sul­ka­se­tistä SM-​​kisoissa oli­vat mukana mies­ten kak­sin­pe­lissä Ville Rasi ja mies­ten nelin­pe­lissä Roni Lyy­ti­nen pari­naan Tommi Saksa (Drive). Heillä vali­tet­ta­vasti pelit päät­tyi­vät tällä ker­taa ensim­mäi­siin pelei­hin. Finaa­li­päi­vä­nä­kin näh­tiin silti Sul­ka­set­ti­läi­siä mukana, kun seu­ran puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen tuo­ma­roi nais­ten kak­sin­pe­lin finaa­lin. SM-​​kisojen kaikki tulok­set löy­tyy täältä ja videot finaa­li­pe­leistä täältä.

Men­neenä vii­kon­lop­puna (12.-14.2.) taas jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reen Messu– ja Urhei­lu­kes­kuk­sessa Suo­men ensim­mäi­nen SM-​​viikko, jossa 22 eri lajin suo­ma­lais­hui­put mit­te­li­vät lajiensa Suo­men mes­ta­ruuk­sista. Marko Mar­sela ja Man­sen Sulka jär­jes­ti­vät Sul­ka­pal­lo­lii­ton kanssa SM-​​viikolle myös sul­ka­pal­lon lajie­sit­te­ly­ko­ko­nai­suu­den, joka sisälsi mm. ohjat­tua toi­min­taa aikui­sille ja lap­sille sekä näy­tös­pe­lejä. Sul­ka­se­tin pelaa­jista näy­tös­pe­leissä oli­vat mukana Mikael Kuusisto ja Suvi Niemi. Alla Aamu­leh­den uuti­nen sul­ka­pal­losta SM-​​viikolta.

image