Sulkasetin junnuille palkintoja

Suvi Niemi coachaamassa Tuuli Säynäväjärveä Vantaan Tähtikisoissa 2016.

Suvi Niemi coac­haa­massa Tuuli Säy­nä­vä­jär­veä Van­taan Täh­ti­ki­soissa 2016.

Tuuli Säynäväjärvi TK-13 -luokan palkintojenjaossa.

Tuuli Säy­nä­vä­järvi TK-​​13 –luo­kan palkintojenjaossa.

Vii­kon­lop­puna Sul­ka­se­tin junio­reita osal­lis­tui sekä Van­taan Täh­ti­ki­soi­hin että Par­ka­non Junio­ri­kan­sal­li­siin. Van­taan Täh­ti­ki­soissa Suvi Niemi sijoit­tui toi­seksi parinsa Tuuli Vasik­ka­nie­men (Klaki) kanssa nais­ten nelin­pe­lin B-​​luokassa. Tyt­tö­jen kak­sin­pe­lin U13-​​luokassa Tuuli Säy­nä­vä­järvi nap­pasi prons­sia. Ylei­sissä luo­kissa Sul­ka­se­tia edus­ti­vat myös Sami Jär­vi­nen ja Ville Rasi. Kaikki tulok­set löy­dät täältä.

 

 

Par­ka­non Jun­nu­kan­sal­li­sissa Sul­ka­se­tia edus­ti­vat Tuuli Säy­nä­vä­järvi, Aapo Saa­ri­nen, Tuo­mas Saa­ri­nen ja Tuo­mas Nevan­ranta, joista kaikki nap­pa­si­vat itsel­leen pal­kin­toja. Tulok­set löy­dät täältä.

 

Elina Väisänen (TS) coachaamassa Eetua ja Heidiä Eken Cup:ssa.

Elina Väi­sä­nen (TS) coac­haa­massa Eetua ja Hei­diä Eken Cup:ssa.

Ystä­vän­päi­vä­vii­kon­lop­puna 13.-14.2. Eetu Miet­ti­nen osal­lis­tui Tuk­hol­massa jär­jes­tet­tyi­hin Eken Cup –kisoi­hin. Eetu sijoit­tui seka­ne­lin­pe­lin U15-​​luokassa parinsa Heidi Puron (TS) kanssa toi­seksi. Mat­kassa oli mukana pal­jon mui­ta­kin suo­ma­lai­sia. Tulok­set löy­dät täältä.