Sulkasetin senioreille SM-​​kultaa ja –hopeaa

Junio­rei­den (U19) ja senio­rei­den SM-​​kilpailut pelat­tiin 4.-6.3.2016 Hel­sin­gissä Rus­kea­suon pal­loi­lu­hal­lissa. Sul­ka­se­tilla oli kisoissa monta edustajaa.

Kul­taa seka­ne­lin­pe­lin 45-​​luokassa saa­vutti Sul­ka­se­tin Sari Mik­ko­nen Jyväs­ky­län Sul­ka­pal­lo­seu­raa edus­ta­van parinsa Arto Tam­me­li­nin kanssa. Finaa­lissa kaa­tui­vat Dri­ven Sari Roi­vai­nen ja Jari Eriks­son pis­tein 21–18, 21–11.

Mies­ten kak­sin­pe­lin 45-​​luokassa Sul­ka­se­tin Tarmo Mar­ti­kai­sella vai­kutti ole­van kym­pin päivä. Mar­ti­kai­nen pelasi itsensä finaa­liin voit­taen kolme ensim­mäistä peli­ään samoin pis­tein kah­dessa erässä 21–10, 21–10. Finaa­lissa tais­tel­tiin kolme erää ja voi­ton vei ESB:n Heikki Väi­sä­nen pis­tein 14–21, 21–11, 21–16. Kaikki tulok­set näet täältä.

Sekanelinpelin 45-luokan palkintojenjako. Kuva: Sulkapalloliitto

Seka­ne­lin­pe­lin 45-​​luokan pal­kin­to­jen­jako.
Kuva: Sul­ka­pal­lo­liitto

Miesten kaksinpelin 45-luokan palkintojenjako. Kuva: Sulkapalloliitto

Mies­ten kak­sin­pe­lin 45-​​luokan pal­kin­to­jen­jako.
Kuva: Sul­ka­pal­lo­liitto