Junioreiden seuraottelu 2016

Tie­dote junio­rei­den seu­raot­te­lusta lau­an­taina 12.11.2016

Sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Clear-​​MaSu-​​Sulkaset lau­an­taina 12.11.2016 klo 10.00 Kaa­ri­nan Kilos­por­tissa. Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja. Kisoi­hin jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus  (10 €/​pelaaja) MaSun kanssa Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sen edestä klo 7.00 ja paluu samaan paik­kaan n. klo 20. Kisoi­hin läh­tee junio­rei­den val­men­ta­jia, ja myös pelaa­jien van­hem­pia voi tulla mukaan mikäli bus­siin mah­tuu. Pai­kan päällä on lou­nas­mah­dol­li­suus.
Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 31.10.2016 mennessä.