Itsenäisyyspäivä ja harjoitusvuorojen päättyminen

Syksy on taas men­nyt nopeasti ja har­joi­tus­vuo­rot jää­vät jou­lu­tauolle. Tällä vii­kolla päät­ty­vät kou­lu­jen har­joi­tus­vuo­rot ja ensi vii­kolla hal­lien (Ten­nis­kes­kus ja Sys­syn Sul­kis) vuo­rot. Har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat kevät­kau­den osalta vii­kolla 2. Ilmoita vuo­ron val­men­ta­jalle hyvissä ajoin jos aiot jat­kaa vuo­rolla myös keväällä.

Lisäksi huo­menna Itse­näi­syys­päi­vänä ei ole har­joi­tus­vuo­roja Ten­nis­kes­kuk­sella tai Sys­syn Sulkiksella.

Hyvää Jou­lua ja Onnel­lista Uutta Vuotta 2017 kaikille!